Makita prosazuje GDSN: žádná data, žádné prodeje

26. říjen 2020 |
  • Aktuality
| Mikuláš Černý

Jedním ze sektorů, kde se datová synchronizace prosazuje nejvýrazněji, je tzv. DIY. Dodavatelé sortimentu nabízeného v hobbymarketech začali vkládat produktová data do e-katalogů teprve nedávno.

Mezi průkopníky patří nizozemská pobočka japonského koncernu Makita. Ta začala publikovat kmenová data pro svého hlavního odběratele na tamním trhu, řetězec Intergamma. Kde máme výšku, šířku a hloubku?

Makita vyvíjí a dodává vybavení pro profesionální i běžné uživatele, její výrobky najdeme ve stavebninách a zahradních centrech. A samozřejmě také v širokosortimentních hobbymarketech, mezi které patří nizozemská jednička na trhu, síť prodejen Intergamma.

„Intergamma nás požádala o zasílání produktových dat přes e-katalog GDSN. Je to krok správným směrem, protože ve standardizaci vidíme budoucnost,“ vysvětluje Danny de Bont, který je ve společnosti Makita odpovědný za distribuci. „U zbylých zákazníků využíváme všemožné formuláře a pracujeme s mnoha formáty souborů. To je nadále neudržitelné,“ konstatuje Danny de Bont.

Revize datového modelu pro DIY

Během přípravných prací na implementaci GDSN Dany de Bont zjistil, že skupina povinných atributů v nizozemském datovém modelu pro DIY není relevantní pro potřeby sortimentu akumulátorového nářadí. „Některé informace jsou z pohledu našeho odvětví zbytečné. Např. u pole ,povrch‘ je logické, že jde o povinný atribut pro barvy a nátěry, kde je velký rozdíl mezi matem nebo vysokým leskem. Ale co do něj máte vyplnit u vrtačky?“

Zástupce Makity se zapojil do nově vytvořené expertní skupiny GDSN při GS1 Netherlands zaměřené na elektrické nářadí. Skupina analyzovala tuto kategorii produkt po produktu. Zabývala se otázkami, jako např. jakými specifiky se od sebe jednotlivé druhy nářadí liší nebo jaké vlastnosti zajímají spotřebitele. „Např. atribut počet akumulátorů, které jsou součástí dodávky akuvrtačky, by neměl být povinný pro zařízení se zástrčkou na 230 V,“ pokračuje manažer.

Nikdy není úplně hotovo

Pracovní skupina zatím posoudila 50–60 % artiklů v dané skupině produktů. Zbývá ještě spousta práce, která podle de Bonta nebude nikdy plně završena: „Produkty se mění, trhy se mění. Při hledání v e-shopech budou spotřebitelé sledovat další parametry. Úřady budou výrobcům ukládat nové povinnosti, jako tomu bylo v minulosti s energetickým štítkem. Takový vývoj vyžaduje více než jen úpravu datového modelu; stávající atributy zmizí a vytvoří se nové,“ uvažuje člen expertní skupiny.

Pro standardizaci v popisovaném odvětví je přítomnost všech relevantních subjektů v pracovní skupině zásadní. Mix dodavatelů různých typů zařízení je zárukou vyváženosti standardu. „Některé atributy nejsou pro naši společnost zajímavé, pro jiné hráče jsou však naopak velmi důležité. Podnětné argumenty mají také obchodníci, kteří upozorňují na doplnění atributů, které by na první pohled nebyly podstatné,“ hodnotí práci expertní skupiny GS1 představitel výrobců, podle kterého je zohlednění všech požadavků podmínkou pro vytvoření standardu, který získá širokou podporu v celém sektoru.

Standardizace, to je také schopnost přizpůsobit se. Příkladem mohou být pravidla pro produktové fotografie, která byla definována a schválena v pracovních skupinách GS1. „Pro nás to znamenalo nafotit řadu produktů znovu, se souvisejícími vícenáklady. Výsledek však stojí za to. Upřímně řečeno, naše webová stránka vypadá lépe, když jsou na ní všechny produkty prezentovány stejným způsobem,“ říká Dany de Bont.

Efektivněji díky vlastnímu systému pro správu informací o produktech

Intergamma si již stahuje produktová data od Makity přes GDSN. Předtím je však tým Danyho de Bonta musel do e-katalogu přes příslušnou webovou aplikaci zadat. Tento proces by chtěli členové týmu zefektivnit. Proto v současné době pracují na vylepšení systému pro správu produktových dat (PIM – Product Information Management). „Naším cílem je propojení v režimu machine-to-machine. Ve správný čas půjdou z našeho PIM systému do e-katalogu ta správná data,“ pokračuje manažer. „Sdílení produktových dat ze segmentu DIY prostřednictvím datové synchronizace považujeme za velký přínos pro trh. Čím více maloobchodních prodejců a dodavatelů se připojí, tím lépe. Je to docela jednoduché – žádná data, žádné prodeje. Nejsou-li v pořádku data, nemůžeš nic prodat. Proto GDSN podporujeme,“ uzavírá de Bont.

 

Mikuláš Černý
Manažer PR a komunikace
GS1 Czech Republic