Rossmann sází na GDSN

26. únor 2021 |
  • Aktuality
| Mikuláš Černý

Vedle společnosti dm drogerie markt, která s úspěchem využívá GDSN již od roku 2017, začal elektronický datový katalog používat řetězec drogerií Rossmann. Třetím v pořadí bude společnost Albert Česká republika, která právě oslovuje své dodavatele a dokončuje technické řešení.

„Naším dlouhodobým cílem je zjednodušení procesů,“ vysvětluje důvody implementace GDSN Olga Stanley, manažerka komunikace společnosti Rossmann. Za největší problém u stávajícího procesu zalistování nových produktů prostřednictvím zalistovacích karet označila přepisování nebo kopírování dat z jednoho informačního systému do druhého. „Jde o časově náročný proces s rizikem chybovosti. Častý je problém s čísly, která jsou v tabulce někdy zadávána jako číselné hodnoty a v jiných případech jako volný text,“ uvádí příklad úskalí práce s různorodými formáty zalistovacích karet.

Novinka pomůže také partnerům. „Pro dodavatele zboží řešení přináší zjednodušení komunikace ohledně novinek a změn v kmenových datech, kdy vše zadají pouze jednou a všichni odběratelé obdrží data automaticky naráz. Na straně prodejců pak GDSN zajišťuje spolehlivější, správnější data a širší rozsah dat, než obsahuje běžná zalistovací karta,“ doplňuje manažerka komunikace.

Rossmann 002 lowresMikuláš Černý
Manažer PR a komunikace
GS1 Czech Republic