Ovládání Synfony je hračka

2. září 2021 |
  • Aktuality
  • Edu
| Mikuláš Černý

Výsledkem spolupráce tří národních organizací GS1, české, dánské a finské, je rychlá, moderní a uživatelsky přívětivá webová aplikace. Nevyžaduje žádnou instalaci a je přístupná odkudkoli. Uživatelé mají svoje produktová data plně pod kontrolou. Mohou je kdykoli do aplikace vkládat, aktualizovat či doplňovat a mazat. Zároveň mají přehled o tom, kdo si jejich data stahuje. Svoje data mohou v jedné aplikaci publikovat v ČR i v zahraničí.

Editor položky

Uživatelé do SYNFONY vkládají B2B data (údaje ze zalistovacích karet) i B2C data o produktech potřebná pro on-line prodej. Údaje vyplňují do polí neboli atributů. Každá kategorie zboží má svoji sadu povinných a nepovinných atributů. Atributy jsou seskupeny do logických skupin (např. D.1. Rozměry a množství), které jsou k dispozici v editoru položky formou navigačního panelu.
V případě, že se u skupiny zadávaných produktů údaje opakují, může si uživatel vyplňování atributů usnadnit vytvořením vlastní šablony.
V editoru položky je k dispozici také panel se seznamem chyb. Jeho ovládání je velice jednoduché. V případě chybně vyplněného či chybějícího atributu k editaci problematického údaje uživatel kliknutím přejde na tlačítko u dané chyby nebo u upozornění. Všechny chyby jsou zvýrazněny červenou a upozornění oranžovou barvou.

Export a import položek

Produkty zadané do SYNFONY je možné exportovat do excelového souboru, se kterým mohou uživatelé dále efektivně pracovat. Nejčastěji doplňují položky o další atributy nebo přímo přidávají další položky. Takto upravené soubory je možné do e-katalogu zpětně importovat. Další varianta exportu spočívá ve stažení přehledného produktového listu v PDF včetně obrázku, marketingového popisu a u potravin i se složením a nutriční tabulkou (viz obrázek).
Společnosti s větším objemem produktových dat preferují možnost integrace s ERP systémem prostřednictvím XML souborů a protokolů FTP či AS2, popřípadě stahování dat přes API.

SYNFONY na zkoušku

GS1 Czech Republic nabízí třicetidenní zkušební verzi, ve které si zájemci mohou nezávazně vyzkoušet zadávání položek či export dat do produktového listu a excelového souboru. Připomínáme, že není potřeba nic instalovat. Pro přístup k aplikaci stačí běžný aktualizovaný prohlížeč.