Carrefour: 15 let snadné výměny dat s GDSN

15. říjen 2021 |
  • Aktuality
| Mikuláš Černý

Benefity z implementace GDSN lze sledovat téměř ve všech aspektech každodenního byznysu řetězce. Technologie mu umožňuje splňovat stále náročnější požadavky koncových spotřebitelů ohledně dat. Vše začalo v roce 2006.
Před patnácti lety patřil Carrefour mezi průkopníky, kteří si uvědomili potenciál GDSN. Jako jedna z prvních společností na světě zahájila spolupráci s GS1 k zavedení elektronického produktového katalogu. „Cílem bylo zjednodušit výměnu dat s našimi dodavateli,“ vysvětluje Marina Guégan, ředitelka IT Master Data společnosti Carrefour.
Obchodník nejprve vybral skupinu dodavatelů pro pilotní projekty. Během jednoho roku s nimi do GDSN vložil produktová data z kategorie rychloobrátkového zboží; ostatní kategorie se nadále ručně zadávaly prostřednictvím excelových tabulek. K pokrytí zbývajícího sortimentu pomocí GDSN Carrefouru pomohla rozsáhlá iniciativa podporovaná GS1 France.

Úspora 8–10 minut na produkt

Dříve si při zalistování jednoho produktu si obchodník s dodavatelem vyměnil v průměru tři až čtyři zprávy; tyto výměny si vyžadovaly 8 – 10 minut. Vynásobíme-li si tento čas tisíci unikátních produktů při obrovském množství dodavatelů, můžeme získat představu o časové náročnosti a úsilí vynakládanému k zajištění nezbytných produktových dat. Díky GDSN jsou časové nároky na zalistování produktů dnes nepatrné.
Carrefour do GDSN každoročně zapojuje produkty nových partnerů – firem všech velikostí. Celosvětově společnost do elektronického katalogu vkládá v průměru 322 000 nových produktů ročně; od počátku využívání GDSN je to dohromady již více než jeden milion unikátních výrobků.
Obchodník také zvýšil efektivitu při plánování. Nové atributy mohou být předem k dispozici pro použití v budoucích produktových listech, což všem obchodním partnerům umožňuje rychle a snadno uvádět na trh nové produkty. GDSN také umožňuje lépe strukturovat produktová data a celkově zlepšit kvalitu dat.

GDSN podporuje on-line prodej

Benefity z vytěžování produktových dat překročily rámec dodavatelského řetězce. Přesné informace již nejsou relevantní pouze v kontextu B2B: tato data nyní proudí až ke koncovému spotřebiteli. Prostřednictvím GDSN se informace o produktech plynule přenášejí od výrobce k zákazníkovi v místě fyzického prodeje nebo během on-line nakupování. GDSN podporuje sdílení B2B2C dat tím, zajišťuje integritu hlavních atributů produktu (např. velikosti, hmotnosti, složení atd.) současně se standardizovaným digitálním obsahem, jako je popis produktu a obrázky.