Shrnutí výsledků průzkumu SYNFONY

17. červen 2022 |
  • Aktuality
| Mikuláš Černý

 V květnu proběhl mezi uživateli katalogu SYNFONY krátký průzkum týkající se především spokojenosti s katalogem. Všem uživatelům, kteří nám věnovali svůj čas a na tři otázky odpověděli, velmi děkujeme! 

A jaké byly výsledky průzkumu?

Na první otázku, zda by uživatelé doporučili katalog SYNFONY další společnostem, vychází průměrné hodnocení 8,3. Uživatelé měli na výběr z deseti stupňové škály, kde jedna hvězda představovala tvrzení „v žádném případě“ a 10 hvězd „rozhodně ano“.

Další otázka se týkala způsobů vkládání dat do SYNFONY. Z průzkumu vyplývá, že nejčastějšími způsoby jsou manuální vkládání dat a využívání kopírování položek. V těsném závěsu poté bylo používání šablon.

O jakou přidruženou službu ke katalogu SYNFONY by dále měli uživatelé zájem, označili nejčastěji možnost dalšího dovzdělání. A to buď formou školení či individuálních konzultací.

Na závěr měli uživatelé možnost uvést jakékoli sdělení. Někteří uživatelé využili tuto možnost, aby vyjádřili svou spokojenost s našimi školeními či konzultacemi k prvním vkládaným datům. Jiní v rámci tohoto sdělení uvedli nápady na vylepšení uživatelského prostředí katalogu SYNFONY. Všem uživatelům za jejich odpovědi ještě jednou děkujeme!