Belgie: B2C data o produktech v mobilní aplikaci

10. únor 2023 |
  • Aktuality
| Mikuláš Černý

Mobilní aplikace belgické asociace Aktina využívá GDSN k poskytování informací spotřebitelům o potravinách, které nakupují. Spotřebitelé, kteří chtějí vědět více informací o potravinách nad rámec toho, co je uvedeno na etiketě, začali využívat speciální aplikaci. Ta pracuje s produktovými daty poskytnutými majiteli značek.

BATRA = BARcode TRAnslator

Nezisková organizace Aktina nabízí bezplatnou webovou aplikaci a aplikaci pro chytré telefony navrženou tak, aby pomohla belgickým spotřebitelům porozumět informacím na etiketách potravin.

Aplikace nazvaná BATRA (BARcode TRAnslator) umožňuje spotřebitelům snadno a rychle rozklíčovat etiketu potravinářského produktu. Jak? Naskenováním čárového kódu na produktu. 

Díky GS1 GDSN mají zákazníci přístup k datům přímo ze zdroje

Informace poskytované společností BATRA jsou získávány z produktových dat poskytnutých samotnými majiteli značek na platformě My Product Manager, která představuje certifikovaný katalog produktových dat (datapool) GS1 Belgilux.

Aplikace Aktina BATRA pomáhá spotřebitelům zorientovat se v různých termínech a grafice na etiketách potravin. Díky tomu mohou nakupovat promyšleně a s důvěrou. BATRA umožňuje vytvářet personalizovaná nastavení a upozornění. Aplikace může nakupující upozornit např. na konkrétní alergen. 

GDSN pomáhá vytvářet přímé spojení mezi spotřebiteli a dodavateli

BATRA je vynikajícím příkladem toho, jak může být GDSN součástí B2B2C strategií, sloužících potřebám společností, značek a výrobců a sočasně pomáhat koncovým spotřebitelům.