Jak vyřešit změnu sazby DPH v e-katalogu

13. prosinec 2023 |
  • Aktuality
| Mikuláš Černý

Týkají se vašich produktů změny sazeb DPH od 1. ledna 2024? Pokud ano, tyto změny je třeba zohlednit v e-katalogu SYNFONY. Je to snadné, pojďme na to.

Se změnou v zákoně o DPH zanikne v číselníku atributu 729 Kód sazby DPH kód 15 % (MEDIUM). Některé produkty přejdou z této sazby do sazby 12 % (LOW), jiné do sazby 21 % (HIGH). Knihy přechází na nulovou sazbu DPH. 

Přehled kódů sazeb DPH do konce roku 2023 a od roku 2024:

Přehled kódů sazeb DPH do konce roku 2023 a od 2024 3


Produkty, které přechází ze sazby DPH 15 % (MEDIUM) do 12 % (LOW)

Potraviny, krmiva, zdravotnické prostředky, noviny/časopisy apod.

Pokud nedojde u produktu kromě DPH k jiné změně, tuto položku můžete aktualizovat, ale nepublikujte ji. Ponechte ji ve stavu „NÁVRH“. Mohlo by dojít k zahlcení systémů u odběratelů. Ti si provedou změnu DPH sami rovnou ve svých systémech.

Pokud je potřeba aktualizovat produkt z jiného důvodu (např. změna v některém z atributů, doplnění údajů apod.), změňte také kód sazby DPH z 15 % (MEDIUM) na 12 % (LOW). Systém vás na nutnost změny DPH automaticky upozorní.

Produkty, které přechází ze sazby DPH 15 % (MEDIUM) do 21 % (HIGH)

Nealkoholické nápoje

Opět, pokud nedojde u produktu kromě DPH k jiné změně, tuto položku můžete aktualizovat, ale nepublikujte ji. Ponechte ji ve stavu „NÁVRH“. Mohlo by dojít k zahlcení systémů u odběratelů. Ti si provedou změnu DPH sami rovnou ve svých systémech.

Pokud je potřeba aktualizovat produkt z jiného důvodu (např. změna v některém z atributů, doplnění údajů apod.), změňte také kód sazby DPH z 15 % (MEDIUM) na 21 % (HIGH). Systém vás na nutnost změny DPH automaticky upozorní.

Produkty, které přechází ze sazby DPH 10 % (LOW) do 0 % (ZERO)

Knihy, omalovánky apod.

Znova platí, že pokud nedojde u produktu kromě DPH k jiné změně, tuto položku můžete aktualizovat, ale nepublikujte ji. Ponechte ji ve stavu „NÁVRH“. Mohlo by dojít k zahlcení systémů u odběratelů. Ti si provedou změnu DPH sami rovnou ve svých systémech.

Pokud je potřeba aktualizovat produkt z jiného důvodu (např. změna v některém z atributů, doplnění údajů apod.), změňte také kód sazby DPH z 10 % (LOW) na 0 % (ZERO). Dodavatel na tuto změnu musí myslet sám, systém ho na nutnost změny DPH automaticky neupozorní.

Ke hromadné změně DPH u více položek doporučujeme použít import dat z excelové šablony. Postup: vyexportujte do excelu všechny kusové položky, kterých se změna DPH týká. V excelu na listu DutyFeeTaxInformation ve sloupci Kód sazby DPH (729) uveďte místo kódu LOW kód ZERO. Soubor uložte a zavřete. Poté soubor naimportujte. Data nepublikujte, pokud kromě DPH neměníte nic jiného.

V případě, že vaše produkty pouze mění výši sazby z 10 % na 12 %, tj. v rámci kódu LOW, není potřeba u dat provádět žádné změny. Od 1. 1. 2024 bude v názvu kódu LOW uvedeno „12 %“ místo stávajících „10 %“. Pokud si i po přečtení tohoto manuálu nevíte rady, prosím kontaktujte oddělení datových služeb GS1 Czech Republic na tel: 227 031 165 nebo na e-mailové adrese synfony@gs1cz.org.