GDSN na pomoc zdravotnickému sektoru

17. leden 2024 |
  • Aktuality
| Mikuláš Černý

Elektronické katalogy produktových dat na bázi standardu GDSN původně vznikly především pro potřeby sdílení dat v maloobchodu. Postupem času se daný koncept osvědčil i   v dalších sektorech včetně zdravotnictví. Na některých trzích jako např. v Austrálii se GDSN stalo standardem pro práci s kmenovými daty veškerých produktů pro odvětví   zdravotní péče. Jaká je situace u nás?

V Austrálii byl již více než před deseti lety zaveden tzv. národní katalog produktů (National Product Catalogue, NPC). Podle odhadu z roku 2014 NPC přinášel australskému   zdravotnictví každoroční úspory ve výši 100 mil dolarů, a to díky zajištění přesných, platných a aktuálních dat o produktech. Kvalitní data jsou předpokladem pro lepší komunikaci   subjektů zapojených do dodavatelských řetězců pro zdravotnictví. Představují základ pro efektivní logistiku a skladové hospodářství; šetří stovky hodin ročně administrativní práce   na každém pracovišti. Zkrátka, do zdravotní péče přinášejí stejné výhody, pro které se GDSN pevně etablovalo v retailu.

Jak se GDSN prosazuje v českém zdravotnictví?

Zdravotnictví obecně strádá akutním nedostatkem kvalitních produktových dat. A to navzdory faktu, že na rozdíl od maloobchodu zde povinnou identifikaci stanovují hned dvě   evropské směrnice. Povinné značení se týká léků na předpis a od loňského května postupně také všech zdravotnických prostředků. S touto povinností se váže i potřeba sdílet,   resp. evidovat alespoň základní produktová data. I to je důvod, proč jsou v GDSN zapojeny mnohé velké farmaceutické společnosti i výrobci zdravotnických prostředků. Namátkou   jmenujme společnosti B. Braun, Abbott, Johnson & Johnson nebo Pfizer. Prvního uživatele z tohoto segmentu máme i v e­-katalogu Synfony, přes který odebírá kompletní data od   společnosti Medtronic. Ta GDSN využívá již v několika zemích světa a v letošním roce nahrála data ke svým produktům i pro český trh.
1davidplas 56163
Zdravotnické produkty v GDSN v číslech

Celkem bylo dosud v GDSN publikováno 5,6 mil. zdravotnických položek. Pro český trh to bylo 35   000 položek. Celkový počet uživatelů GDSN v sektoru zdravotnictví dosáhl počtu 6 900 (globálně   dodavatelé + příjemci).

Optimální řešení pro rozsáhlá portfolia produktů

Čeští dodavatelé léčivých přípravků a zdravotnických prostředků se s potřebou využívat GDSN zatím setkávají spíše v rámci exportu na zahraniční trhy. Některé tamní nemocnice tento moderní způsob získávání informací preferují a GDSN zahrnují mezi podmínky výběrového řízení.

Pro české poskytovatele péče nabízí GDSN katalog Synfony možnost jednoduchého připojení k informacím o produktech, se kterými pracují. Obzvlášť ve zdravotnictví je typické jejich velké množství, kdy i jeden dodavatel nabízí desítky tisíc položek s různými parametry. Údržba takového množství dat prostřednictvím excelu naráží na své limity.
V Synfony má poskytovatel péče přístup ke všem informacím ve formátu XML přes protokoly FTP či AS2, prostřednictvím API nebo manuálně, přímo ve webové aplikaci s možností exportu do excelu. Data jsou neustále aktuální, jelikož jsou automaticky přijímány veškeré změny provedené dodavatelem.