Jak na prodlouženou záruku a další novinky

26. únor 2024 |
  • Aktuality
| Mikuláš Černý

Neustále pro vás zdokonalujeme e-katalog tak, aby aby optimálně sloužil uživatelům a byl připravený na očekávané připojení dalších významných hráčů českého retailu.

Prodloužená záruka
Připravte se na změny v zadávání prodloužené záruky. Tento atribut bude potřeba vyplňovat pouze pokud se vašeho produktu týká delší než zákonná záruka (tj. více než dva roky).

Rozšíření vět o nebezpečnosti
Číselník v atributu 2740 Kód standardní věty o nebezpečnosti (H-věty) byl doplněn o deset nových kódů (nových H-vět). Tento atribut vyplňují dodavatelé, pokud se jich týká informování o nebezpečných látkách obsažených v produktu. Tedy například dodavatelé vybraného drogistického zboží.

Obaly s novou funkcí
Během posledního upgradu bylo změněno zobrazení atributů na záložce E.2. Informace o obalech. Jednotlivé skupiny atributů lze rozbalit a sbalit, čímž došlo ke značnému zpřehlednění. Tuto novou uživatelskou funkcionalitu ocení především dodavatelé, kteří prostřednictvím GDSN reportují informace pro EKO-KOM.

Jak na popis
Nyní si připomeňme správné vyplňování atributů na záložce B.4. Popis. Dodavatelé ji občas vyplňují chybně, především dlouhý název produktu. Projdeme si také další atributy na této záložce.

1) Obchodní značka představuje povinný údaj. Může to být také privátní značka obchodníka. Pokud zboží značku nemá, doporučujeme uvést „Unbranded“.

2) Podznačka; pokud ji produkt nemá, necháváme prázdné.

3) Krátký název produktu je nepovinný atribut, se kterým odběratelé nepracují. Jeho maximální rozsah je 35 znaků. Přesto jej doporučujeme vyplnit, neboť se tento údaj zobrazuje na úvodní obrazovce s přehledem položek v SYNFONY.

4) Dlouhý název produktu znamená nejdůležitější povinný údaj na této záložce. Má pevně danou strukturu a maximální délku 200 znaků. Odběratelé si z tohoto atributu tvoří názvy např. pro regálové štítky, účtenky, e-shop apod.
Struktura dlouhého názvu vypadá takto: Na 1. místě je Obchodní značka, na 2. místě Podznačka (pokud existuje), dále pak Typ produktu následováno Variantou. Na úplný konec patří množství / objem / délka apod. Není povoleno používat zkratky, kromě zkratek pro měrné jednotky (ml, g, ks aj.).

5) Typ produktu představuje povinný údaj. Jedná se o kategorii zboží vlastními slovy. Např. zubní pasta, tělové mléko, jogurt, cereálie, hrníček, omalovánky, stolní hra, plyšová hračka, kniha apod. Nepatří sem značka produktu, velikost, příchuť, údaje o množství ani jiné rozšiřující informace.

Věříme, že používání SYNFONY bude ještě více uživatelsky přívětivé!