Československá spolupráce jede

18. červen 2024 |
  • Aktuality
| Mikuláš Černý

České a slovenské pracovní skupiny GDSN budou zasedat společně. Užší spolupráce posílí akceleraci v rozvoji moderní platformy pro sdílení produktových dat na obou trzích.

První pracovní skupina pro globální datovou synchronizaci se v Česku sešla již v roce 2015. O dva roky později začal v ostrém povozu přijímat produktová data první obchodní řetězec a dnes je GDSN na českém trhu pevně etablované. Na Slovensku se GDSN zavádělo o něco později. Oba trhy jsou si velmi podobné a silně propojené, proto je pro obě strany výhodné využívat jednotný datový model. Ten aktuálně obsahuje 236 atributů.

Jednotná dokumentace

Vzhledem k blízkosti obou trhů byl dalším logickým krokem vznik jednotné dokumentace. V ní je jednoznačně označeno, zda se daný atribut, validační pravidlo či číselník používá pouze na českém nebo na slovenském trhu, či se využívá na obou trzích. Uživatelé v excelové dokumentaci najdou definice v anglickém, českém a slovenském jazyce. Přehledně jsou rovněž popsány případné odlišnosti mezi jednotlivými trhy, např. u kódů pro sazby DPH.

Spolupráce se prohlubuje. Počínaje letošním podzimem se pracovní skupiny z Česka a Slovenska začnou potkávat ve stejný den. Pokud se v agendě objeví společné téma, bude prodiskutováno zástupci z obou trhů u jednoho stolu, což významně přispěje k dalšímu rozvoji řešení v regionu ČR a SR.

Jsme přesvědčeni, že tento přístup pomůže rychlému zavedení GDSN na Slovensku i jeho expanzi v Čechách. Českoslovenští dodavatelé, pokud již působí na jednom z trhů, mohou GDSN jednoduše začít používat také pro druhý trh. A to není jediný synergický efekt: service provideři či mezinárodní dodavatelé používající zahraniční řešení mohou pracovat pouze s jednou dokumentací a implementovat oba modely či jejich případné změny velice rychle.